Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες από 12 Ιουλίου θα εκτελούνται από 10 Σεπτεμβρίου λόγω φόρτου εργασίας.

Σας ευχαριστούμε.

We inform you that orders received from July 12th will be delivered after September 10th due to order overload.

Thank you.